Kampaania tingimused

Kampaania korraldaja
Kampaania „Luminori kaart nüüd EXTRA Club lojaalsuskaart” (edaspidi nimetatud kampaania) korraldab Circle K Eesti AS (edaspidi nimetatud Circle K), registrikood 10180925, aadress A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn.

Kampaania kirjeldus
Kampaania kestab Circle K täisteenindus- ja automaatjaamades ning mugavuspoes perioodil 01.10 - 31.10.2019.

Kampaanias osalemiseks tuleb EXTRA Club konto kinnitanud kliendil sooritada kampaaniaperioodil vähemalt 20€ väärtuses ost Circle K mugavuspoes, automaat- või täisteenindusjaamades Luminor eraisiku või ärikliendi pangakaardiga ja registreerida ostutšekk Circle K kodulehel www.circlek.ee/luminor hiljemalt 31.10.2019 kell 23.59.
EXTRA Club kliendiks saab ennast Luminor pangakaardiga registreerida kodulehe aadressil www.circlek.ee/extra.

Kampaanias ei osale Circle K ja Luminori töötajad.

Kampaania peavõiduks on 150 euro väärtusega Circle K deebetkaardid, mille saavad 3 EXTRA Club klienti, kelle registreeritud ostutšekk vastab kampaania tingimustele ning osutub loosi teel valituks. Deebetkaardi kasutamisele kehtivad Circle K kliendikaardilepingu üldtingimused, mis on kättesaadavad kodulehe aadressil https://www.circlek.ee/yldtingimused.

Circle K loosib auhindade võitjad kodulehel registreeritud ja kampaaniatingimustele vastavate ostude vahel välja 5. novembril 2019. Loosimiskomisjoni kuuluvad kolm Circle K kontori töötajat ning loosimise kohta vormistatakse protokoll.

Kampaania võit väljastatakse kampaaniatingimustele vastava ostu sooritanud isikule, keda käsitatakse ka ostu eest tasunud isikuna. Circle K ei rahulda pretensioone, mis tulenevad kolmandate, ostutšekki mitte valdavate isikute väidetest võitnud ostu finantseerimise kohta.

Circle K võtab võitjaga ühendust 3 tööpäeva jooksul loosimise kuupäevast ning lepib kokku võidu kättesaamise. Kampaania võite ei väljastata rahas.

Oma isikuandmete registreerimisega Circle K kodulehel kampaanias osalemiseks annab klient nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks kampaania läbiviimiseks vastavalt kampaaniareeglitele, sealhulgas tema nime avalikustamiseks juhul, kui ta osutub auhinna võitjaks. Circle K kustutab kõik kampaania perioodil registreerinud klientide andmed 3 kuu möödudes pärast kampaania lõppu.

Muu info
Circle K on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada, teavitades avalikkust sellest kodulehekülje www.circlek.ee.

Circle K loeb mõjuvaks põhjuseks asjaolu, mida Circle K ei saa mõjutada ja mille puhul ei saa temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata, et ta kampaania väljakuulutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks.

Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult korraldaja aadressil Circle K Eesti AS, A.H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, märgusõnadega „Luminor kaart nüüd EXTRA Club lojaalsuskaart”. Esitatud pretensioonidele vastatakse viie tööpäeva jooksul. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

Kampaania kohta saab lisainfot Circle K klienditeeninduse numbrilt +675 7777 ja kodulehelt www.circlek.ee. 

Sule

Muuda keel