Kvaliteetne mootorikütus tagab automootori tõrgeteta töö

Tingituna diiselmootori töö iseärasustest, peavad diislikütused vastama järgmistele nõuetele

 • olema ettenähtud tihedusega (15°C juures 800...845 kg/m³)
 • fraktsioonkoostis (50 ja 90 mahu% aurustumine °C) ja tsetaaniarv või tsetaaniindeks peavad tagama diiselmootori kerge käivitumise ja tema sujuva töötamise
 • olema ettenähtud viskoossusega (20°C juures 1.4...6.0 mm2/s) ega tohi suurendada sissepritsesüsteemi kulumist
 • hägustumis- ja külmfiltreeritavuspunkt (temperatuurid) peavad olema madalamad kasutuskeskkonna temperatuurist
 • peavad kõigis kasutamistingimustes katkematult voolama kõrgsurvepumpa
 • diislikütus peab kergesti süttima ja põlema täielikult, tekitamata heitgaasides tahma ja suitsu
 • ei tohi olla tahkeid osiseid (mehaanilisi lisandeid) ega vaba vett
 • ei tohi sisaldada vees lahustuvaid happeid ega aluseid
 • ei tohi põhjustada diiselmootorite detailide korrosiooni ja pihustite tahmumist
Mida tähendavad ja millised peavad olema sertifikaadil toodud diislikütuse põhinäitajad?
 • Tihedus 15°C juures, kg/m3 (ehk mitu kilogrammi kaalub 1000L diislikütust 15°C juures) – diislikütuse tihedus peab olema vahemikus 800 – 845 kg/m3
 • Väävlisisaldus (mg/kg) – peab olema alla 10 mg/kg, Liiga kõrge väävlisisaldus põhjustab probleeme katalüsaatori ja kübemefiltri töös. Mootorikütuses sisalduva väävli põlemisel eraldub saasteainena mürgine gaas vääveldioksiid (SO2).
 • Leekpunkt – näitab diislikütuse isesüttimistemperatuuri, see näitaja peab olema üle 55°C. Ka väikese koguse bensiini sattumine diislikütusesse viib diislikütuse leekpunkti alla ning kütusesegu süttimine toimub oluliselt varem. Diislikütuse ja bensiini süttivus omadused on vastupidised: bensiini isesüttimistemperatuur peab olema kõrge ja diislikütusel madal.
 • Tsetaaniarv – peamine diislikütuse isesüttivuse näitaja, peab olema minimaalselt 51. Mida kõrgem on tsetaaniarv, seda sujuvamalt töötab mootor. Samas, kui tsetaaniarv ületab optimaalset taset, suureneb kütusekulu ning heitgaaside suitsusus.
 • Hägustumispunkt - temperatuur, mille juures tekivad diislikütuses esimesed parafiinihelbed. See ei ole diislikütuse külmataluvus. Suvise diislikütuse puhul ei normeerita, Eestis kehtivate normide järgi peab talvise diislikütuse (arktiline klass 1) hägustumispunkt olema minimaalselt -16°C
 • Külmfiltri ummistumispunkt – diislikütuse külmataluvus ehk temperatuur, mille juures diislikütus ei läbi enam kütusefiltrit. Eestis kehtivate normide järgi peab suvise diislikütuse (mark C) külmataluvus olema vähemasti -5°C, talvise diislikütuse (arktiline klass 1) külmataluvus minimaalselt -26°C
Kui tangid kogemata valet tüüpi kütust (mootoribensiin/diislikütus), siis ära sõitu alusta, sest see võib mootorit kahjustada. Pöördu spetsialistide poole, kes aitavad auto kütusepaagi tühjendada. Näpunäiteid kuidas selles olukorras käituda!

Eesti Circle K teenindusjaamades müüdav diislikütus vastab EV standardile
EVS-EN 590:2013+NA:2014

Sule

Muuda keel