Auto mootori korralikuks töötamiseks on vajalik kvaliteetne kütus

Kvaliteedi tagamiseks läbivad Circle K-s müüdavad mootorikütused mitmeastmelise kontrolli kõigis tootmise- ja tarneetappides

Kvaliteetne mootoribensiin peab:

 • kindlustama erinevatel temperatuuridel ja kõigis ekspluatatsioonitingimustes mootori kergkäivituse ja häireteta töö
 • omama head detonatsioonikindlust, millega oleks tagatud töö- ehk põlemissegu põlemine mootoris
 • põlema täielikult, et ei eralduks mittetäieliku põlemise jääkprodukte
 • tagama mootori soojenemise töötemperatuurini võimalikult lühikese aja vältel
 • olema stabiilne, st. bensiini omadused, sh. ka fraktsioonkoostis ei tohi muutuda kasutamistingimustes ega ka hoiustamisel
 • ei tohi põhjustada kütusepaagi, toitesüsteemi detailide ja mootori korrosiooni
 • ei tohi sisaldada tahkeid osiseid (hõljuvaid võõraineid) ega vett
 • olema küllaldase eripõlemissoojusega (kütteväärtus)
Mida tähendavad ja millised peavad olema sertifikaadil toodud mootoribensiini põhinäitajad?
 • Tihedus 15°C juures, kg/m3 (ehk mitu kilogrammi kaalub 1000L bensiini 15°C juures) –  mootoribensiini tihedus peab olema vahemikus 720 – 775 kg/m3
 • Väävlisisaldus (mg/kg) – peab olema alla 10 mg/kg. Liiga kõrge väävlisisaldus põhjustab probleeme katalüsaatori ja kübemefiltri töös. Mootorikütuses sisalduva väävli põlemisel eraldub saasteainena mürgine gaas vääveldioksiid (SO2).
 • Oktaaniarv on suurus, millega mõõdetakse autobensiini plahvatuskindlust, s.o võimet isesüttimisele vastu seista. Mootoritootja poolt soovitatust madalama oktaanarvuga bensiini kasutamise korral mootori võimsus langeb ning bensiinisegu põleb detoneerivalt - on reaalne oht mootori ülekuumenemisele ning kahjustumisele. Oktaanarvu määramiseks on kaks meetodit:
  • uurimismeetodil (RON) – minimaalne nõue 95,0 (mootoribensiin 95) 
  • mootorimeetodil (MON) – minimaalne nõue 85,0 (mootoribensiin 95)
 • Aururõhk (DVPE), kPa - Iseloomustab mootoribensiinide aurustumisomadusi.Kui aururõhk on madal, käivitub mootor halvasti.Kui aururõhk on liiga kõrge, käivitub kuum mootor halvasti ning suurenevad kaod kütuse ladustamisel ja tankimisel.
  • Suvise moootoribensiini aururõhk peab jääma vahemikku 46 – 70 kPa
  • Talvise mootoribensiini aururõhk peab jääma vahemikku 65 – 95 kPa
Eestis loetakse suveperioodiks ajavahemik 1. mai – 30. september ning talveperioodiks ajavahemik 1. detsember – 1. märts. Üleminekuperioodideks loetakse ajavahemikud 1. oktoober – 30. november ja 1. märts –30. aprill.

Kõik Eesti Circle K teenindusjaamades müüdavad mootoribensiinid vastavad EV standardile EVS-EN 228:2008+NA:2013.

Pea meeles: mitte kunagi ära kasuta madalama oktaanarvuga bensiini kui autotootja on ette näinud!

Kui tangid kogemata valet tüüpi kütust (mootoribensiin/diislikütus), siis ära sõitu alusta, sest see võib mootorit kahjustada. Pöördu spetsialistide poole, kes aitavad auto kütusepaagi tühjendada. Näpunäiteid kuidas selles olukorras käituda.

Sule

Muuda keel