Mootorikütuse jaehinda mõjutavad tegurid

Mootorikütuste maailmaturuhinnad Sule

Bensiinijaamades ei ole müügil toornafta vaid sellest valmistatud tooted – mootoribensiinid ja diislikütused. Mootorikütuste tootmisel on nafta küll peamiseks tooraineks, kuid tooraine hind ei ole ainsaks valmistoodete (mootoribensiinid, diislikütus) maailmaturu hindade mõjutajaks.

Mootoribensiinil ja diislikütusel on eraldi kaubaturud ning nende hinda mõjutab valmistoodete nõudmise ja pakkumise vahekord. Teemast sisuliselt huvituval tarbijal on Eestis võimalus valmistoodete hindade kohta rahvusvahelisel turul infot saada igapäevaselt näiteks ajalehest Äripäev. Toote hinnad on esitatud tonnides ning USD vääringus – nii nagu rahvusvahelisel turul toodetega kauplemine toimub. Tonnide liitriteks teisendamisel tuleb arvestada bensiini (0,755) ja diislikütuse (0,845) tihedusega, valuuta ümberarvestamisel tuleb arvestada kehtinud kursiga. Maailmaturuhind on rahvusvaheliste agentuuride poolt (nt Platt’s) noteeritud keskmine hind, kuid see ei kajasta täpselt hinda, millega Eestis asuv ettevõtja mootorikütust ostis – tarnetingimused on reeglina vastava toote Platts pluss tootja marginaal.
Hooajaliste toodete sisseostuhindade erinevus Ava

Talvine diislikütus sisaldab külmumisvastaseid aineid, mida suvisesse diislikütusesse lisada pole vaja. Lähtuvalt diislikütuse külmataluvusest on toodetes külmumisvastaste ainete osakaal erinev – mida madalama temperatuuri juures saab diislikütust kasutada, seda rohkem on lisatud külmumisvastaseid aineid, mis tõstavad toote omahinda. Eelnevast on tingitud talvise diislikütuse kõrgem jaehind.

Talvise ja suvise diislikütuse erinevustest ja talvisele diislikütusele seatud nõuetest saab täpsemalt lugeda siin.
Valuutakursside kõikumine Ava

Kõik Eestis müüdavad mootorikütused imporditakse ning ostetakse sisse USA dollari vääringus.
Kui dollar euro suhtes kallineb, siis tõstab see toote omahinda ning seeläbi jaehinda. Tihti räägitakse meedias aga dollari kursi mõjust toornafta hinnale, kus toimib vastupidine efekt - kui dollar nõrgeneb, siis naftaga kauplejate sissetulekud nafta müügist vähenevad, mille tulemusel oma sissetulekute säilitamiseks tõstetakse toornafta müügihinda.
Dollari nõrgenemisest tingitud toornafta hinnatõus mõjutab valmistoodete ehk mootorikütuste hindu, sest nafta on oluliseks tooraineks.

Kokkuvõtvalt, dollari tugevnemine/odavnemine mõjutab mootorikütuste hindu suhteliselt kiiresti, sest tooted tuleb Eestisse importida USD vääringus. Dollari nõrgenemisest tingitud toornafta hinnatõus mõjutab valmistoodete ehk mootorikütuste hindu viivitusega.
Mootorikütuse hinda mõjutavad maksud Ava

Oluline on meeles pidada, et Eestis moodustavad maksud bensiini ja diislikütuste hinnast suure osa. Hinda mõjutavad maksukomponendid, mis moodustavad üle 50% nii mootoribensiinide kui diislikütuse hinnast on:

- aktsiisimaks
- miinimumvarumaks 
- käibemaks 

Peamiseks põhjuseks, miks enamvähem sama maailmaturu hinnataseme juures on mootorikütuste jaehinnad kõrgemad, on maksumuudatused.


Mootorikütuste aktsiisimaksud 2010-2017
Aktsiis EUR/liiter Bensiin Diislikütus
1.01.2010 0,423 0,393
1.02.2016 0,465 0,448
1.02.2017 0,512 0,493
(allikas: www.fin.ee)
Poliitika ja maailma majandus Ava

Poliitika võib avaldada naftatoodete hinnale tugevat mõju. Poliitiline ebastabiilsus erinevates maailma piirkondades võib mõjutada muu hulgas nii nafta tootmist, rafineerimistehaste tööd kui ka transporti. Sellisel juhul võib toodete nõudlus ületada pakkumist ning põhjustada hinnatõusu.

Mootorikütuste hinda mõjutab ka maailma majandus. Majanduskasvu tingimustes tarbimine kasvab ning koos sellega ka nõudlus mootorikütuste järele. Nõudluse kasvades kerkivad hinnad maailmaturul. Paljudes riikides on mootorikütustele kehtestatud maksud oluliseks osaks riigieelarve tuludest, mistõttu majanduslikult keerulistel aegadel tõstetakse mootorikütuste makse.
Kohalik konkurents Ava

Meie teenindusjaamade eesmärk on säilitada kohalikul turul konkurentsivõimeline hinnatase. Eestis on mootorikütuste jaemüügiturul konkurents väga tugev ning konkurentide hindu monitooritakse sisuliselt ööpäevaringselt, et reageerida konkurendi hinnamuudatusele koheselt. Seepärast muudetakse kõigis teenindusjaamades hindu vastavalt kohalikele turutingimustele. Meie teenindusjaamadest saad kütust alati hinnaga, mis vastab kohalikule turusituatsioonile.

Sule

Muuda keel